Autor Artykułu

Leszek

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019

Plan zmiany Prawa geodezyjnego w II kwartale 2019 r.

Kończy się I kwartał w którym miało nastąpić ogłoszenie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie egib.

W II kwartale wg

Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

ma nastąpić  przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez RM. Pozostanie jeszcze uchwalenie przez sejm ale wcześniej w przypadku projektów rządowych muszą nastąpić konsultacje społeczne. Praca w Komisji i ewentualnie w podkomisji może wymagać od nas zorganizowania posłów, którzy mogliby włączyć się do prac komisji.

Wg. rejestru zmian na stronie BIP Rady Ministrów z 14.03.2019 r.  czyli z wczoraj istotą rozwiązań ujętych w projekcie są:

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) proponuje się m.in:

1zmianę sposobu dokumentowania przez kierownika prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonania czynności kierowania pracami geodezyjnymi lub kartograficznymi oraz sprawowania nad nimi nadzoru;


2) zmianę zasad i terminów rozpoczęcia wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz dokonywania ich zgłoszenia do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zmiana zasad weryfikacji dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych;


3) zmianę zasad wydawania licencji na udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zniesienie niektórych licencji);


4uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenia obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych;


5) wprowadzenie zasady aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z urzędu, w drodze czynności materialno- technicznej;


6zmianę zasad ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wprowadzenie opłaty ryczałtowej dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych);


7) rozszerzenie katalogu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie;


8) bezpłatne korzystanie w celach edukacyjnych z ASG-EUPOS przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu oświaty oraz uczelnie wyższe;


9wprowadzenie zmian w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.

Wprowadzenie powyższych propozycji będzie skutkować koniecznością dokonania dodatkowych zmian w celu zapewnienia spójności aktu prawnego (w tym załącznika do ustawy).

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) proponuje się wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Realizacja przepisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów (treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami).

Tak na pierwszy rzut oka zmiany objęte pktami 1, 4, 6 i 9 będą dla nas newralgiczne i musimy na nie zwrócić szczególną uwagę.

Inna sprawa to, czy w ogóle te zmiany będą miały szanse legislacyjne, jeśli projekt z Rady Ministrów ma wyjść do końca czerwca a wybory UE są 26 maja?  Do tego, wybory parlamentarne prawdopodobnie będą się mogły odbyć 13, 20, 27 października albo 3 lub 10 listopada. Czyli na prace legislacyjne nad ustawą w praktyce zostanie lipiec i sierpień.

Biorąc pod uwagę jeszcze przerwę wakacyjną i kampanię, są naprawdę niewielkie szanse na uchwalenie w tym roku zmian w prawie geodezyjnym. Jest potrzebna duża wola polityczna rządzących. Tylko co tą wolę polityczną miałoby napędzać?

 

opublikowany w Zmiany w prawie na marzec 15 at 01:59
1132 Views

Komentarze (3)

Nie ma loginu
gif

Zaloguj się lub Zarejestruj w minutę, jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub skomentować

Pełna treść serwisu

Najnowsze: zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym