Autor Artykułu

Mike Tal

Tagi

(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019

Błędy niwelacji technicznej (Types of errors in levelling)

Błędy niwelacji technicznej                            Types of errors in Levelling 

    Niwelacja, jak każda czynność pomiarowa jest obarczona błędami o charakterze systematycznym i przypadkowym.

Wywołane są one przez: 

  • wpływ środowiska zewnętrznego (zmiana warunków zewnętrznych i trudności terenowe)
  • niedoskonałość instrumentu i łat niwelacyjnych
  • niedoskonałość zmysłów obserwatora

 I.  Błędy, które są spowodowane przez wpływ środowiska zewnętrznego      (Errors due to Natural Causes)

  1. zakrzywienie powierzchni ziemskiej  (Curvature of the Earth)
  1. refrakcję pionową atmosferyczną (Atmospheric vertical refraction)
  1. refrakcję pionowa przyziemną (Vertical ground refraction)
  1. osiadanie instrumentu i łat w czasie pomiaru (settlement of the level and levelling staff during the measurement)

 II. Błędy, które są spowodowane przez niedoskonałość instrumentu i łat      (Instrumental and staff errors) 

  1. nierównoległość osi celowej lunety do osi libeli (Line of the collimation (line of sight) is not parallel to the bubble axis)            

           The essential requirement in levelling is that the line of collimation must be horizontal when the instrument is levelled. If the level is in perfect adjustment, the line of collimation is parallel to the bubble axis so that it becomes horizontal when the bubble is centred.  

  1. błędny podział łaty wskutek naniesienia niewłaściwej jednostki długości na łatę             (Incorrect graduations of the staff)

 

III. Błędy, które są spowodowane przez niedoskonałość zmysłów obserwatora            (Personal errors)  

  1. błędny odczyt z łaty           (Wrong reading of the staff)

       8. odchylenie łaty od pionu  (The staff not being held vertical)

opublikowany w Edukacja i nauka na luty 13 at 11:42
635 Views

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif

Zaloguj się lub Zarejestruj w minutę, jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub skomentować

Pełna treść serwisu

Najnowsze: zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym