Wprowadź adres email użytkownika, którego chcesz poprosić o opinię:Powstało nowe Stowarzyszenie "Geodeci dla RP"

W dniu 07.12.2020 r. zostało zarejestrowane nowe Stowarzyszenie o nazwie "Geodeci dla RP".

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 
1) dbanie o rangę zawodu geodety w kontekście jego społecznego i gospodarczego znaczenia w szczególności wyrażoną pozytywnym wizerunkiem geodety i mierniczego w świadomości społecznej;
2) upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu geodezji, współczesnej pracy geodetów, a dawniej mierniczych oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa polskiego;
3) popularyzacja wiedzy o historii i dokonaniach geodezji polskiej, na tle dziejów nauki światowej, zarówno w kraju, jak i za granicą;
4) odszukiwanie, restauracja i ochrona materialnych oraz niematerialnych świadectw działalności polskich geodetów i mierniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw;
5) propagowanie patriotycznej wymowy służby geodetów, a dawniej mierniczych, dla Rzeczypospolitej Polskiej i narodu Polskiego.
 
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:
 
1) organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dziedzinie geodezji oraz dziedzinach pokrewnych, w tym pikników, pokazów, odczytów, zjazdów, konferencji i seminariów, skierowanych w szczególności do osób spoza środowiska geodezyjnego;
2) prowadzenie projektów badawczych, dotyczących historii pomiarów geodezyjnych i prac mierniczych na ziemiach polskich oraz wkładu polskich geodetów i mierniczych w geodezyjne projekty zagraniczne i międzynarodowe;
3) wyznaczanie i utrwalanie w terenie obiektów geodezyjnych, w tym południków i równoleżników szczególnych, punktów geodezyjnych środków ważnych obszarów, znaczących punktów i linii granicznych, innych obiektów o charakterze geodezyjnym, jako edukacyjnych i turystycznych atrakcji, upowszechniających wiedzę o geodezji i miernictwie polskim – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi i uczelniami, izbami gospodarczymi oraz samorządami zawodowymi;
5) udział w tworzeniu i opiniowaniu prawa dotyczącego wykonywania zawodu geodety, branży geodezyjnej oraz pokrewnych branż, w tym czynny udział w konsultacjach społecznych oraz udział w procesie legislacyjnym;
6) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju i popularyzacji geodezji, dziedzictwa geodezyjnego oraz edukacyjnego dialogu ze społeczeństwem, jako jej odbiorcą i użytkownikiem, przez organizowanie wykładów, pokazów, dyskusji publicznych, konferencji, sympozjów itp.;
7) aktywność w środkach masowego przekazu i sieci Internet zgodna z celami Stowarzyszenia;
8) współdziałanie w kształceniu geodezyjnym na wszystkich poziomach edukacji oraz w doskonaleniu umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu geodety, przez organizowanie szkoleń, kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów itp.;
9) wspieranie roli i statusu geodetów w całym procesie inwestycyjnym oraz występowanie w imieniu geodetów w obronie ich godności – za ich zgodą.
 
Siedzibą tej organizacji będzie Warszawa. Członkowie Założyciele obecnie organizują biuro oraz układają plany pierwszych działań.
 
Wkrótce ruszą pierwsze inicjatywy nowego stowarzyszenia, a wśród nich szkolenia dla geodetów, ale nie tylko geodetów.
 • opublikowany w Nowości - tylko na GeodezjaPolska.pl na grudnia 08 at 08:00
  1935 Views

  Komentarze (0)

  Nie ma loginu
  gif
  color_lens

  Oferty prac geodezyjnych i wymiana zleceń


  ZleceGeodecie.pl / GEOfero.pl

  Pełna funkcjonalność portalu dla zalogowanych użytkowników.


  i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"

  CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

   Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.