Drony w geodezji i kartografii.

Geodezja to niezwykle wymagający i skomplikowana dziedzina w dzisiejszych czasach – coraz bardziej ograniczone zasoby w gospodarowaniu terenami i duża liczba inwestycji to tylko niektóre z tych przyczyn.

Geodeci od zawsze mieli największe doświadczenie w obrazowaniu obszarów terenu, czy to z wykorzystaniem takich narzędzi jak zobrazowania satelitarne, tachimetry elektroniczne , skanery 3D, niwelatory cyfrowe , oprogramowanie geodezyjne i GIS.
Obecnie zastosowanie UAV (Unmanned Aerial Vehicles) w geodezji staje się powoli codzienną praktyką.

Drony są wykorzystywane do zobrazowań i tworzenia map oraz analiz przestrzennych w takich obszarach jak:
1. automatyczne zobrazowanie terenu - poprzez założenie osnowy drony są w stanie zaplanować lot , co pozwala im na niezależną pracę.
2. Pomiary do celów ewidencji gruntów i budynków – pomiar i identyfikacja granic oraz użytków gruntowych
3. Zobrazowania LiDAR – precyzyjne zobrazowanie szczegółów terenowych i budynków na powierzchni ziemi. Tradycyjne urządzenia LiDAR muszą być montowane na samolotach z powodu dużej wagi. Drony LiDAR są bardziej wydajne i efektywne w tym aspekcie.
4. Obliczenia mas ziemnych - Drony są doskonałym narzędziem do obliczeń wolumetrycznych (mas ziemnych) ze względu na większą ilość punktów charakterystycznych (pikiet) , bardziej bezpieczny sposób ich pozyskiwania dla geodety i bardziej dokładne pomiary.

Według magazynu Fortune w samych Stanach Zjednoczonych, co mówić u nas  )wykonawcy inwestycji budowlanych tracą na źle wykorzystanych i niszczonych materiałach budowlanych, zmarnowanym czasie i na logistykę ponad 160 miliardów dolarów!!!
(Może pomysł na ofertę dla dużych firm budowlanych przy inwestycjach drogowych?)
Od początkowej fazy inwestycji (mapa do celów projektowych) , poprzez kolejne pomiary kontrolne, aż do ukończenia projektu i sporządzenia dokumentacji drony znajdą zastosowanie przy geodezyjnym wsparciu inwestycji budowlanych.

Ankieta przeprowadzona wśród 200 firm, wykorzystujących drony przy geodezyjnej obsłudze inwestycji (pomyślcie o gazociągu, czy wodociągu i jego pomiarze w odkrywce po zgłoszeniu kierownika do odbioru) 52 % z nich z zachwytem wypowiedziało się o zastosowaniu technologii dronów.
Zaniepokojenie wywołane było przez następujące czynniki:
- bezpieczeństwo publiczne
- bezpieczeństwo zespołu obsługującego
- koszty zakupu i nauki obsługi


Zaoszczędź czas poświęcony na pomiar i zbieranie danych.
Pozyskiwanie danych i pomiary z wykorzystaniem tradycyjnych technik pomiarów były dotychczas najbardziej wymagającym dokładnościowo i czasowo elementem w pracy geodety.

Zaawansowana technologia dronów zmienia dotychczasową rolę geodetów, pozwalając im skutecznie wykonać więcej pracy w krótszym czasie.

To tak tylko dla uspokojenia tych z Was, którzy boją się wyparcia nas z rynku usług geodezyjnych.

Możliwość pionowego startu geodezyjnego drona i czas jego lotu do ok. 11 godzin pozwala geodecie na pomiar dużej ilości szczegółów podczas jednej sesji lotu.

Najbliższa przyszłość stawia geodetę w roli eksperta od analiz przestrzennych zobrazowania terenu.
Drony pozwalają geodecie na pomiar praktycznie w każdym terenie zwłaszcza gdy chodzi o tereny rolne, górskie i rozciągnięte obszarowo.

Pozwala to również ograniczyć ryzyko zagrożeń, jakie występuje w typowych trudnych warunkach terenowych.
W Polsce na rynku usług geodezyjnych funkcjonuje kilkanaście tysięcy podmiotów.
Nie tylko oni zajmują się tworzeniem map, modeli terenu, fotogrametrią czy kartografią.

Ważną grupę stanowią specjaliści ds. GIS.

Wszyscy wyżej wymienieni, dostarczają mapy np. celów projektowych , mapy topograficzne, hydrograficzne, modele 3d, masy ziemne , czy mapy zagrożeń powodziowych.

Liczba geodetów, według badań rynkowych będzie niestety spadać do 2024 roku, czego przyczyną jest między innymi coraz bardziej uproszczona i udoskonalona technika pomiarową.
Chociaż geodeci stanowią jedynie część szerokiego grona specjalistów ds. GIS , jak mogą oni odnaleźć się na rynku nowych technologii pomiarowych?

Według analityków rynkowych przewidywany jest w setkach milionów złotych wzrost zapotrzebowania na opracowania i produkty geoinformacyjne z wykorzystaniem UAS (unmanned aircraft system) czy UAV albo po prostu dronów.

Pytanie zasadnicze. Jak wkomponować w to rynek naszych usług geodezyjnych?

Badanie przeprowadzone przez Bill McNeilla i Colina Snowa z SkyLogic Research pokazuje, jak małe drony mogą być wykorzystywane w zastosowaniach geodezyjnych i kartograficznych.

Fragment z tego badania:


Drony będą miały duży wpływ na technologię wykonywania pomiarów i tworzenia map, ale jednak w mniejszym stopniu niż w typowych pomiarach geodezyjnych.
Ministerstwo Pracy ocenia, że nastąpi spadek w liczbie geodetów o ok. 2 % od 2014 do 2024 r.
Z drugiej strony przewiduje wzrost zapotrzebowania na poziomie ok. 29 procent na opracowania fotogrametryczne.
Oznacza to, że coraz więcej fotogrametrów będzie wykorzystywać technologię drone jak swoje narzędzie do tworzenia map i coraz więcej geodetów będzie używać technik fotogrametrycznych do tworzenia map geodezyjnych i zobrazowań kartograficznych.
Inaczej mówiąc, zacierać się będzie granica pomiędzy fotogrametrią a tworzeniem map.
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy.
Sam proces lotu drona nie jest czymś szczególnym przy tworzeniu map.
Rodzaj danych zbieranych przez drona jest determinowany przez jego wyposażenie i obróbka chmur danych a nie operatora drona.
Innymi słowy, nie będzie miało znaczenia czy zastosowaniem będzie precyzyjne rolnictwo, inwentaryzacja sieci, wszystko będzie podlegać obróbce i analizie profesjonalistów do analizy przestrzennej – fotogrametrów i geodetów.


Technologia dronowa rozwija się bardzo dużym tempie.
Powinno to dać geodetom do myślenia w kategoriach wypożyczania takiego sprzętu (może zainwestować w wypożyczalnię dronów?) niż kupowania modelu, który za pół roku może być już przestarzały.

Możemy rozważyć albo wypożyczenie takiego sprzętu, albo krótkookresowe odpłatne użytkowanie , gdy zajdzie potrzeba jego wykorzystania w konkretnej pracy.

Technologia , która jest dobrze dopracowana i nietrudna do zrozumienia daje również pole dla inwestorów i przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy mogą po przeszkoleniu pozyskiwać dane taniej niż geodeci.
W naszych realiach na szczęście, przynajmniej na razie , wymagane są uprawnienia do sporządzania map i opracowań na potrzeby realizacji i kontroli procesu inwestycyjnego.

Nasza wartość dodana jednak to umiejętność obróbki i analizy danych przestrzennych , którą posiadają przecież geodeci i fotogrametrzy, a niekoniecznie tylko umiejętność do sterowania nimi.

Odbierz ebooka autorstwa dr inż. Sebastiana Banaszka  

o praktycznym zastosowaniu dronów w inwentaryzacji.

opublikowany w Technologie na stycznia 29 at 06:39
3725 Views

Komentarze (5)

Nie ma loginu
gif
color_lens

CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

    Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz jeden z naszych ebooków