(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Projekt rozporządzenia w sprawie standardów geodezyjnych 2020

 

Jest już nowy projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych w geodezji.

 

-40 w czerwcu ? 

 

Spokojnie!  To tylko 40 paragrafów - o tyle odchudził się nowy projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 
 

Przedstawiamy 10 plusów  najbardziej istotnych , można wręcz powiedzieć, rewolucyjnych zmian z punktu widzenia geodety:

 

 1. Przy pomiarach technikami GNSS,  zamiast kontroli na co najmniej 2 punktach poziomej osnowy geodezyjnej do 5 km , proponowana jest kontrola na najbliższym punkcie osnowy geodezyjnej, osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowanym punkcie szczegółu terenowego I grupy

 2. Nie ma już anachronicznych zapisów regulujących wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych metodami biegunową oraz ortogonalną, w tym zapis ustalający minimalną długość celowych 40 m do punktów nawiązania przy pomiarach metodą biegunową.

 3. W końcu mamy definicję naszego zawodu oraz funkcji w geodezji: „geodeta uprawniony”, „kierownik prac geodezyjnych” oraz „wykonawca”

 4. Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

 5. Operat techniczny sporządzany jest w postaci pliku pdf (1 rok na dostosowanie)

 6. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządzane w postaci pliku w formacie GML

 7. W składzie operatu technicznego pojawia się „mapa porównania z terenem”, ale znikają „kopie map do celów prawnych” oraz „kopie map do celów projektowych” ( nie załączamy kopii map do celów projektowych oraz powykonawczych do operatu)

 8. Zamiast dzienników pomiarowych operat techniczny zawiera wyniki wykonanych pomiarów geodezyjnych zapisane w postaci elektronicznej,

 9. Zrezygnowano z pojęcia „plik roboczej bazy danych”,

 10. Z 87 paragrafów zostało 47, co jest efektem usunięcia wielu zapisów, które zostały żywcem przeniesione z podręczników akademickich.

Do pobrania: 

standardy2020.pdf

Autorzy: 

Agnieszka Zabłocka – Gasek

Paweł Kotowski

opublikowany w Zmiany w prawie na czerwca 22 at 11:19
2869 Views

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens

CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

  Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz jeden z naszych ebooków