Władysław Baka "Społeczny status geodety w wykonywaniu swojego zawodu"

 
Stanowisko Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej  na spotkanie   w  Ministerstwie  Inwestycji  i  Rozwoju  w  Warszawie w  dniu 9 stycznia 2019 roku.
 
 

 

         Geodeta prowadzi działalność zawodową w zawodzie inżyniera miernictwa geodezyjnego, w związku z czym jego praca nazywana dotychczas „działalnością gospodarczą” lub „działalnością usługową” jest z gruntu niewłaściwa i poniżająca status geodety w oczach społeczeństwa. Takie określenia wmawia się nam – geodetom od 1984 roku, kiedy to ustanowiono zasady przyznawania uprawnień geodezyjnych w siedmiu różnych specjalnościach w ramach sektora usług i handlu, i mimo upływu 34 lat do dziś dnia nie zdefiniowano w sposób prawny zawodu  inżyniera miernictwa geodezyjnego.

        W obecnej praktyce o wynikach pracy geodety mówi się, że to „dane” lub „informacje przestrzenne”. Ogólniki te powodują, że geodeta traktowany jest przez organy administracji geodezyjnej wyłącznie przedmiotowo jako narzędzie do pozyskiwania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik). Absurd tej sytuacji powoduje, że za potwierdzenie organu, że przyjął on do pzgik operat techniczny zawierający  wyniki pracy geodety, musi on (geodeta) organowi administracji geodezyjnej płacić, idące często w tysiące zł kwoty, żądane dość dowolnie wg oficjalnej taryfy określonej w ustawie Prawo Geodezyjne (Pgik). Pikanterii tego absurdu dodaje fakt, że organ odbierający od geodety operat techniczny, zawierający kilkadziesiąt lub kilkaset dokumentów, nie wydaje geodecie pokwitowania ich przyjęcia.

        Tymczasem z całą determinacją środowisko zawodowe geodetów zwraca uwagę, że efektem pracy geodety nie są dane lecz konkretne dokumenty,  zawierające informacje zwane oficjalnie geoinformacjami. Dokumenty te są różnego rodzaju, mają natomiast następujące wspólne cechy:

 1. Wykonane są na podstawie pomiarów terenowych i dokumentów uzyskanych z pzgik,
 2. Wykonane są przez geodetę uprawnionego, który jest ich autorem,
 3. Są przez swojego autora podpisane,
 4. W obecnej praktyce nie traktowane są  przez urzędy jako dokumenty urzędowe,
 5. Opatrzone są datą jego sporządzenia,
 6. Mają swój tytuł, identyfikator i oznaczenia właściwości terenowej,
 7. Wykonane przez geodetę uprawnionego posiadają pełną wiarygodność kompetencyjną, w związku z czym zarówno zleceniodawcy geodety jak i organy administracji państwowej, zaufanie do geodety uprawnionego powinny mieć zagwarantowane ustawą, wg której geodeta złożyłby uroczyste przyrzeczenie (ślubowanie) wykonywania swojego zawodu w sposób identyczny, jaki ustawowo obowiązuje notariuszy. W §15.1 ustawy „Prawo o Notariacie” z dnia 14 lutego 1991 r. ślubowanie to brzmi następująco:

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie                z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

„Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesa właściwego sądu apelacyjnego do przyjęcia ślubowania” (§15.2).

Poprzez takie ślubowanie geodeta gwarantował będzie:

 • Prawidłowość ustalenia granic nieruchomości gruntowej i wykonania wszystkich w tym zakresie potrzeb zleceniodawcy, a w szczególności dokumentów do celów prawnych oraz rzetelne wykonanie wykazów zmian ewidencyjnych dla organu administracji państwowej prowadzącej ewidencję gruntów i budynków (egib),
 • Rzetelne, optymalnie dokładne wyznaczenie przestrzennych elementów zagospodarowania terenu,
 • Rzetelne wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania terenu,
 • Rzetelne i kompetentne wykonanie pomiarów osiadań, przemieszczeń, odkształceń i deformacji urządzeń przemysłowych.

        Biorąc powyższe pod uwagę, w celu podmiotowego uznania geodety i jego pracy, której wyniki są w rzeczywistości głównym źródłem dokumentów o charakterze prawnym  i technicznym, gwarantującym spełnienie potrzeb społeczeństwa w zakresie gospodarki  i obrotu nieruchomościami, i aktualizacji  informacji przestrzennych dla pzgik, zachodzi pilna potrzeba ustanowienia w obrębie kultury zarządzania krajem, powołania instytucji mierniczego przysięgłego i geodety uprawnionego dającego wymienione wyżej w punkcie 7 gwarancje.

        Stanowienia te wymagają opracowania i przyjęcia ustawy o zawodzie inżyniera miernictwa geodezyjnego, ponieważ zawód ten, to praca na żywej tkance przedmiotu prawa cywilnego.

                                                                                                                             9 stycznia, 2019 r.

                                                                                                                                  P R E Z E S        

                                                                                                             Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych

                                                                                                                         Ziemi  Andrychowskiej,   

                                                                                                                          

 

                                                                                                                          W ł a d y s ł a w   B a k a

                                                                                                                         

       

opublikowany w Nowości - tylko na GeodezjaPolska.pl na stycznia 15 at 09:12
2207 Views

Komentarze (14)

Nie ma loginu
gif
color_lens
 • John743
 • Leszek
 • Leszek
 • totalgeo
 • John743
 • frank74
 • gprojekt
 • kingy
 • lajt
 • totalgeo
 • geo247
 • zefir

CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

  Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz jeden z naszych ebooków