Autor Artykułu

Mike Tal

Niwelacja po angielsku - część 2

PRZEBIEG NIWELACJI                               LEVELLING PROCEDURES                                                                                                

 
 
 

 
1.    Ustaw niwelator (Set up the dumpy level) na pozycji 1 (Level position 1)
2.    Trzymaj łatę geodezyjną (Levelling staff or levelling rod) na reperze wysokościowym (benchmark) Datum RL + 50m i wykonaj odczyt. Będzie to odczyt wstecz (backsight) – ponieważ jest to pierwszy odczyt łaty po ustawieniu niwelatora.
3.    Wykonaj odczyty z łaty na punktach A,B i C. Są to punkty pośrednie - pikiety (Intermediate sight) – punkty których wysokości względne chcemy znać
4.     Ustaw łatę na punkcie D – punkt przejściowy (Change point). Jest to ostatni punkt przed przesunięciem niwelatora na nowe stanowisko. Odczyt ten nazywamy foresight (odczyt wprzod). Na punkcie tym możemy ustawić żabkę (Change plate)
5.     Przenosimy niwelator na pozycje 2 (Level position 2) i odczytujemy late na punkcie przejściowym D (będzie to nasz nowy backsight)
6.     Ustawiamy łatę na punkcie E – następny punkt pośredni (Intermediate sight)
7.     Odczytujemy łatę na następnym punkcie przejściowym F. Jest to nasz nowy foresight.
8.    Przesuwamy niwelator na pozycje 3 i powtarzamy procedure az do ostatniego odczytu. Punkt J to ostatni foresight. Jeśli jest to reper (benchmark) o znanej wysokości możemy obliczyć zamkniecie ciągu (misclosure)
 
Benchmark - fixed reference point of known elevation with respect to which RL (Reduced level) of other points is determined.  
 
Czyli w dosłownym tłumaczeniu zastabilizowany punkt referencyjny o znanej wysokości , w oparciu o który wyznaczane są wysokości punktow pomiarowych

Reduced level RL) – equating elevations of survey points with reference to a common assumed  datum. The elevation is positive or negative according as point lies above or below datum.

Poziom zredukowany - utożsamione (porównane) wysokości punktów pomiarowych w odniesieniu do wspólnej przyjętej powierzchni odniesienia.

opublikowany w Technology na styczeń 11 at 01:02
961 Views

Komentarze (2)

Nie ma loginu