Autor Artykułu

Mike Tal

Niwelacja po angielsku - cześć 1

Niwelacja (Levelling) to proces wyznaczania różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi. W geodezji niwelacja używana jest w celu wyznaczenia wysokości punktu (elevation) w stosunku do powierzchni odniesienia (datum) lub do ustalenia punktu na danej wysokości względem tej powierzchni odniesienia.

Angielska definicja niwelacji to:

Levelling is a process of determining the height of one level relative to another. It is used in surveying to establish the elevation of a point relative to a datum, or to establish a point at a given elevation relative to a datum.

Poziom odniesienia (czyli wspomniany wyżej datum) to powierzchnia lub poziom, który jest uważany za podstawę, z której liczyć można inne poziomy. W geodezji najczęstszym poziomem odniesienia względem którego mierzy się wysokości jest poziom morza (sea level).       Najważniejszy sprzęt używany przez geodetów do niwelacji to klasyczny niwelator (dumpy level), przyrząd optyczny używany do ustalania lub sprawdzania punktów w tej samej płaszczyźnie poziomej (horizontal plane). Używany do pomiarów geodezyjnych i budowlanych wraz z pionową łatą geodezyjną (levelling staff) do pomiaru różnic wysokości oraz do przenoszenia, mierzenia i ustawiania wysokości.Łata geodezyjna bywa także nazywana w angielskim żargonie jako rod.  Podczas niwelacji dłuższych odcinków na nieutwardzonym gruncie stosuje się także żabki geodezyjne (levelling plate).

opublikowany w Land Surveying and Mapping na styczeń 08 at 11:14
1457 Views

Komentarze (2)

Nie ma loginu