(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Deja vue

 

A oto cytat z Przeglądu Mierniczego nr 1/1924 str.2:

"Kryzys w miernictwie."
"Losy inżynierji mierniczej znalazły się na złej drodze. Ster ujęły w swe ręce przeróżne urzędy o niewłaściwym zakresie działania, powodując zanik autorytetu mierniczego w sposób aż nadto widoczny. Chaotyczne zarządzenia, dalekie od zastoso­wania, niewykonalne w praktyce, dążące do po­większenia zakresu władzy kosztem zawodu mier­niczego, przeładowanie prawne urzędów technicz­nych,— doprowadziły mierniczego do moralnej i materjalnej nędzy. Zrzeszenia miernicze również nie stanęły na wysokości zadania: wina ich leży w opieszałem budzeniu opinji publicznej i rządowej. Zawód mierniczy nie znalazł zatem obrońców.
W tych warunkach znalazł się mierniczy na równi pochyłej i, nie mając oparcia w postaci odpowiednich zarządzeń, stacza się w dół. Wyżej przytoczone czynniki, a nie brak robót mierniczych, wywołały właśnie zło materjalne — kryzys w miernictwie. Wystarczy przytoczyć, iż Mi­nisterstwo Reform Rolnych wykonywuje zaledwie 4,7% obszaru zgłoszonych robót scaleniowych.
Poprawa zatem winna nastąpić, a zniewolą do niej odpowiednie krytyki, rzeczowe do których wzywamy ogół mierniczych."

Artykuł ten ukazał się w pierwszym numerze Przeglądu Mierniczego na niespełna rok przed wejściem w życie ustawy o mierniczych przysięgłych z 15 maja 1925 r. i gdyby nie ówczesny styl tekstu można by pomyśleć, że to jakiś zły sen.  Z tego powodu życzmy sobie u progu 2020 roku, aby jak najszybciej opracowana i wydana została ustawa o wykonywaniu zawodu mierniczego przysięgłego (geodety rzeczywiście uprawnionego), aby starczyło nam zdrowia, sił i determinacji, aby osiągnąć ten cel.

3 stycznia 2020 r.                                                                                                                                   Władysław Baka
opublikowany w Aspekty prawne geodezji na styczeń 03 at 07:24
714 Views

Komentarze (3)

Nie ma loginu
gif
color_lens
  • PRG1
  • Andrzej
  • Rafał Dziewulski
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"