(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Przejmowanie kontroli nad firmami przez prokuraturę

Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad nowym projektem ustawy „o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw”. Zgodnie z tymi propozycjami mają  zostać zaostrzone kary, ale także zostanie rozszerzona możliwość ich zastosowania.

Dotknie to również przedsiębiorców. Pierwotnie miały one przeciwdziałać nieuczciwym przedsiębiorcom. Nowa ustawa pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże. W praktyce może to oznaczać, że firma może zostać ukarana bez prawomocnego wyroku np. za przestępstwo jego pracownika.

Zgodnie z tym projektem  prokurator będzie mógł przejąć firmę w przypadku „uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego oraz istnienie interesu społecznego przemawiającego za jego wszczęciem”.

Projekt ustawy przewiduje również inne sankcje zapobiegawcze. Wśród nich wymienione zostały zakaz ubiegania się o środki publiczne, czy wstrzymanie wypłat dotacji , zakaz promocji i reklamy, zawierania umów określonego rodzaju.

Będzie możliwe również umorzenie postępowania w przypadku „gdy sprawa okaże się drobna”

opublikowany w Zmiany w prawie na styczeń 06 at 12:30
1768 Views

Komentarze (9)

Nie ma loginu
gif

Korzystaj z pełnej funkcjonalności serwisu - treści, promocje i rabaty!!!

Pełna treść serwisu