(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Rozgraniczeniem nie można odwrócić szkody powstałej na skutek zabudowania sąsiedniego gruntu

           W dzisiejszym artykule przedstawiam  przypadek  rozgraniczenia , w którym nastąpiło przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przez sąsiadującego właściciela.

Jak należy podejść do sprawy w takim przypadku?

Opiszę w  skrócie Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1963 roku (III CR 227/63, OSN 7-8/604, poz. 162):

Sąd nie może traktować rozgraniczenia jako środka prawnego służącego odwróceniu stanu szkody powstałej na skutek zabudowania sąsiedniego gruntu poprzez ustalenie granicy  w sposób prowadzący do uszczuplenia działki sąsiedniej.

 

Podstawę rozgraniczenia nieruchomości sąsiednich stanowi art. 153 kc a sąd nie może odstąpić od ustawowo ustalonej kolejności podstaw rozgraniczenia.

 

Ustalenie granicy nieruchomości według stanu prawnego  pozwala na wyjaśnienie, czy i w jakiej części doszło do przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku.

 

W takim stanie rzeczy art. 151 kc określa roszczenia, jakie służą właścicielowi zabudowanego terenu.

 

Ustalenie granicy według linii zabudowy mogłoby być  rozważane z uwzględnieniem wszelkich innych okoliczności dopiero wówczas, gdyby ani stanu ostatniego, ani stanu ostatniego spokojnego posiadania nie można było ustalić

Podsumowując: nie można traktować rozgraniczenia jako środka do regulacji granicy nieruchomości, ale może to być rozważone, jeżeli nie można ustalić stanu prawnego albo stanu ostatniego spokojnego posiadania na gruncie.

Przy okazji warto zauważyć, że sąd zamiennie stosuje termin "działka" i "grunt" zamiast terminu "nieruchomość".

Bolączką geodetów do dzisiaj są również określenia jak: "granica prawna", czy też "stan prawny granic", poprzez  które próbujemy w geodezyjny sposób określić stan prawny granic nieruchomości.

 

Jest to tylko dygresja przy okazji tego artykułu.

 

 

 

mapa do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzacja, podziały, wznowienie, ustalenie, rozgraniczenie, geodezyjna obsługa budowy, klasyfikacja gruntów, pomiary terenowe
iGOmap Sp. z. o.o.
 • 695-200-800
  www.iGOmap.pl
  mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, nietypowe zagadnienia z geodezji i IT
  Staram się łączyć wiedzę zdobytą na studiach i praktykę zawodową. Pasja to IT (VB, PHP, MySQL, bazy danych) i języki obce oraz... internet , jak wszyscy :-)
  opublikowany w Aspekty prawne geodezji na sierpnia 01 at 03:27
  1649 Views

  Komentarze (5)

  Nie ma loginu
  gif
  color_lens
  • Paweł Kotowski
  • Kunzite
  • PRG1
  • Locus44
  • Andrzej

  CO NOWEGO W GEODEZJI I U GEODETÓW?

   Zaloguj się, żeby dowiedzieć się o nowościach w geodezji i zobaczyć, o czym dyskutujemy. Zapraszamy do dodawania darmowych ogłoszeń i umieszczenia firmy w katalogu firm geodezyjnych.
  GEODEZJA PORTAL
  GEODEZJA
  albo za pomocą

  i odbierz jeden z naszych ebooków