Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami

Rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa z gruntami przyległymi do tych wód polega na ustaleniu linii brzegu. Kto i jakiej formie dokonuje ustalenia linii brzegu?

Jeśli znacie akty prawne które o tym mówią to poproszę

Z góry dziękuję

 
 
 
 
1 Odpowiedź
Ustalenie linii brzegu dokonuje osoba posiadająca uprawnienia zgodnie z prawem geodezyjnym - geodeta uprawiniony.
Niedawno (2018 r.) Nastąpiła nowelizacja Prawa Wodnego - powstały Wody Polskie.
Odpowiedź znajdziesz w tej ustawie art. 220 i dalej.
 
Rafał Dziewulski na marzec 25 at 03:26
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"