Niezgodność powierzchni działki

Witam. Proszę o podpowiedzi, jak rozwiązać problem - kupiłam działkę, powierzchnia w księdze wieczystej, rejestrze gruntów ze starostwa oraz w akcie notarialnym były takie same - 25700 m2. W celu uporządkowania częściowo nieistniejących (niewidocznych?) słupków granicznych, zleciłam geodecie wyznaczenie granic działki i on, ku mojemu zdziwieniu, oświadczył, że w praktyce działka ma ok. 400m2 mniej, niż w dokumentach. Wg uzyskanej od geodety info, on zgłasza rozbieżność do starostwa, tam poprawiają dane n/t powierzchni mojej działki (wpisują tą pomniejszoną) raz starostwo zgłasza to do Ksiąg Wieczystych.
Moje pytanie brzmi - czy to standardowe postępowanie geodety, czy nie bierze się pod uwagę, że słupki wg których geodeta wyznaczył granice mojej działki, ktoś przestawił, poprzedni geodeta np. 30 lat temu popełnił błąd pomiarowy itp. ? Czy nie powinno się w takiej sytuacji wyjaśnić rozbieżności, a nie tylko pójść po linii najmniejszego oporu i po prostu zalegalizować , tak naprawdę, oszukanie mnie na 400m2, co nie jest małą powierzchnią, bo ludzie stawiają domy na takich areałach...
Czy mam jakieś możliwości ruchów, które uchronią mnie przed stratą?
Dziękuję za pomoc. Katarzyna
 
 
 
 
Katarzyna na marca 04 at 03:50 w Pomoc pilnie potrzebna
Dzień dobry, dziękuję za pomoc. Obawiałam się, że tak to wygląda, że będę płacić geodecie i jeszcze sporo kasy stracę na zmniejszonej powierzchni działki.... Katarzyna
na marca 05 at 08:06
2 Odpowiedź
Przy takiej powierzchni, jest to z praktyki nieduża odchyłka.
Tak jak powiedział Ryster - pomiary w poprzednich latach i sposób obliczania powierzchni ukierunkowane
były na powierzchnie arowe na obszarach wiejskich.
Rafał Dziewulski na marca 08 at 08:39
Witam,
 
Dane, według których nabyła Pani działkę najprawdopodobniej nie spełniały wymogów obowiązujących standardów i przepisów, tzn.
jej powierzchnia została ujawniona w księgach wieczystych i ewidencji gruntów na podstawie pierwotnych pomiarów z 
dawnych lat (2.57 ha - powierzchnia liczona z dokładnością do arów.. z określonym błędem)
Geodeta na Pani zlecenie dokonał pomiaru granic całej działki , stąd może wynikać taka odchyłka i dopuszczają to przepisy.
Jest to częsty przypadek, ponieważ dane ujawnione w KW i EGiB nie były w poprzednich latach tak dokładne , jak obecnie - głównie
na terenach rolnych. Obecne 25700 m2 , to było uprzednio 2.57 ha (powierzchnie gruntów były zaokrąglane do 1 ara).
Jest to zjawisko powszechne i nie powinno Pani niepokoić.
Zaleca się dlatego, aby takie pomiary wykonywać przed zakupem działki, ponieważ ani księgi wieczyste , a tym bardziej EGiB nie
dają rękojmi wiary publicznej dla powierzchni nieruchomości.
 
 
Ryster na marca 04 at 05:32
GEODEZJA PORTAL
GEODEZJA
albo za pomocą

i odbierz ebook "Jak zawrzeć korzystną umowę o prace geodezyjne"