wygaśniecie służebności - ustalenie nowych numerów działek dla starych numerów parceli

Witam,
 
Bardzo proszę o poradę. Sprawa wygląda. Mój pradziadek zakupił działkę budowlaną przez którą przebiega droga służebna na przepęd bydła.
Służebność ta pochodzi z 1906 roku. Jednak faktyczny wpis do księgi wieczystej nastąpił w 2004 roku. Obecnie w sądzie toczy się sprawa o zniesienie służebności - jej wygaśnięcie. Dodam, że obecnie właścicielem posesji jestem ja. Trzech uprawnionych do przejazdu wyraziło zgodę na jej wygaśniecie. Jednak sędzie nie jest pewien czy są to wszyscy uprawnieni.Zlecił mojemu adwokatowi odszukanie wszystkich uprawnionych. 
I tu zaczyna się problem.  W dziale 3 księgi wieczystej są wpisane jedynie stare numery parcel. Adwokat mając moje upoważnienie ponoć był w wydziale ksiąg wieczystych oraz wydziale gruntów - jak mi napisał nic nie odnalazł. Pozwolę sobie zacytować jego odpowiedz 
 

"Informuję, że pomimo podjętych działań w przedmiocie ustalenia kręgu pozwanych, a polegających na wizycie w starostwie oraz w wydziale ksiąg wieczystych, jak również w wyniku otrzymanej informacji z archiwum, w tym momencie nie mamy możliwości pozyskania wymaganych informacji, albowiem najprawdopodobniej umowa z roku 1906 już fizycznie nie istnieje. Złożyliśmy w Sądzie wniosek o przedłużenie terminu do przedstawienia stanowiska w sprawie, natomiast w mojej ocenie celowym obecnie pozostaje złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego celem sporządzenia wykazu zmian gruntowych"

i druga wiadomość- kiedy stwierdziłam, że sama prywatnie zasięgne opinie geodety:

"W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej informuję, że geodecie należy wyjaśnić, że w celu uzyskania orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie służebności, musimy Sądowi podać dane wszystkich osób będących właścicielami nieruchomości władnących, na rzecz których w dziale III księgi wieczystej KR1I/... wpisano pod numerami 1 i 2 służebności (powstały w roku 1906). Z uwagi na zmianę (zmiany) oznaczeń nieruchomości, celem powyższego niezbędne jest sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla byłych parcel gruntowych numer 593/11, 593/12, 591/1, 591/2, 591/3, 593/1, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 593/10, 593/11, 593/12, 593/13, co pozwoliłoby na ustalenie jaka jest aktualna numeracja działek władnących i w końcu - na ustalenie kręgu pozwanych.


i tu moje pytanie do Państwa? czy to jest lenistwo tego adwokata? Czy jest on w stanie sam ustalić te nowe numery?

czy sporządza się rzeczywiście wykaz zmian gruntowych dla aktualnie istniejących ksiąg wieczystych? Adwokat straszył mnie dużymi kosztami, idącymi w tysiącach..

Czy jak dziś pracownik wydziału gruntów stwierdził: wystarczy jedynie dokument samej analizy sporządzony przez geodetę?
Jeżeli taki, jaki byłby przypuszczalny koszt?

czy ja jestem sama w stanie ustalić te nowe numery


będę wdzięczna za każda podpowiedź.

Pozdrawiam.
M.B.
babalu88 na październik 09 at 08:51 w Pomoc pilnie potrzebna
1 Odpowiedź
W opisanej sytuacji potrzebny jest geodeta, który zbada księgę wieczystą i skonfrontuje informacje w niej zawarte z danymi archiwalnymi
z państwowego zasobu geodezyjnego.
 
Doświadczony geodeta zbada stan prawny nieruchomości i z pewnością ustali numery działek.
 
Pozdrawiam,
Stanisław na październik 11 at 08:46