Współrzędne punktu pomiarowego

Jak pozyskać współrzędne punktu pomiarowego w terenie. Punkt powstał po zakończeniu prac związanych z remontem drogi publicznej powiatowej. Punkty takie rozmieszczone są co kilkaset metrów wzdłuż ulicy.
Dotychczasowe wnioski jakie mozna składać do wydziału geodezji obejmują tylko współrzędne granic działki - nikt niewie albo nie chce powiedzieć jak pozyskać współrzędne takiego punktu pomiarowego ?

3 Odpowiedź
Określ do kilku metrów położenie tego znaku (np. na geoportalu - np. 3 metry od ogrodzenia działki nr taki a taki.
Udaj się do starostwa do wydziału geodezji z takim szkicem i poproś o informacje / ewentualne wykupienie danych.
Ryster na czerwiec 19 at 09:12
Nie jestem geodetą. A jak to sprawdzić ? na geoportalu widzę tylko punkty osnowy pierwszego rzędu. wśród nich nie ma tego punktu.
Z drugiej strony może właściciel terenu zakopał sobie taki słupek i już. Skąd mam wiedzieć że dany element w terenie jest punktem osnowy i ma nadane współrzędne ?
Dlaczego osnowa wysokościowa a nie pozioma ? punkt jest w gruncie równo z powierzchnią ziemi?
Zgodnie z Wikipedią:

Pomiarowa pozioma osnowa geodezyjna

Dla wykonania konkretnych prac geodezyjnych, jako zagęszczenie osnowy szczegółowej, może być zakładana osnowa pomiarowa, której błąd położenia punktów względem osnów wyższych klas po wyrównaniu nie powinien przekraczać 0,10 m. Rozmieszczenie i stabilizacja punktów osnowy powinna być dostosowana do potrzeb wykonania pomiarów.
 
Piotr Wo na czerwiec 11 at 03:21
Najprawdopodobniej jest to znak osnowy pionowej (reper) - o określonej rzędnej wysokościowej.
Proszę np. na geoportalu ustalić położenie tego znaku i zwrócić się do Starostwa - wydział geodezji - o wydanie
danych dotyczących tego punktu.
Paweł Kotowski na czerwiec 11 at 02:19