Bezpłatne oprogramowanie od Esri pomoże zrozumieć epidemię

Firma Esri Inc. poinformował o bezpłatnym udostępnieniu swojego oprogramowania ArcGIS Online na sześć miesięcy, wszystkim organizacjom, które chcą je wykorzystać do tworzenia analiz i aplikacji mogących pomóc w ograniczaniu skutków pandemii koronawirusa.

Wraz z oprogramowaniem firma udostępniła zestaw narzędzi i danych pod nazwą COVID-19 GIS Hub, które pozwalają na szybkie stworzenie opracowań, mogących pomóc w zrozumieniu i lepszym zarządzaniu obecną sytuacją.

Na specjalnie utworzonej stronie COVID-19 GIS Hub, do pobrania są gotowe do użycia dane demograficzne, o rozprzestrzenianiu się wirusa i inne pochodzące z wiarygodnych źródeł, od społeczności użytkowników oprogramowania Esri, a także od partnerów biznesowych firmy. W witrynie dostępne są także gotowe aplikacje, które pomogą w szybkim zrozumieniu sytuacji i podjęciu decyzji. Dostępne materiały, przykłady i konfiguracje stanowią „rusztowanie”, na którym można zbudować własną stronę internetową, aby zwizualizować i przeanalizować kryzys w kontekście populacji i zasobów danej organizacji lub społeczności. Aby aktywować ArcGIS Online wraz ArcGIS Hub Basic należy zalogować się na stronie https://www.esri.com/disaster i kliknąć w przycisk Request Donation.

Oprócz oprogramowania, Esri oferuje również wsparcie swoich ekspertów technicznych, z którymi można skontaktować się telefonicznie i poprosić o pomoc np. w konfiguracji systemu. Oferta ta dostępna jest także na terenie Polski. Esri Polska już teraz tworzy polskie wersje aplikacji, takie jak mapę monitorującą rozprzestrzenianie się koronawirusa, a w najbliższym czasie planuje opublikować kolejne opracowania.

5 kroków do zrozumienia pandemii

Esri podaje także pięć kroków działania, które mają pomóc w zrozumieniu potencjalnego wpływu COVID-19 na organizację lub społeczność.

Mapowanie przypadków – Mapuj potwierdzone przypadki, wyzdrowienia oraz śmierci, by określić, gdzie występują zarażenia COVID-19. Mapowanie rozprzestrzeniania – Mapy śledzące rozwój w czasie mogą pokazać jak wirus rozprzestrzenia się i gdzie należy uruchomić działania interwencyjne. Mapowanie zagrożonych grup – COVID-19 na różne grupy demograficzne wpływa w różny sposób. Szczególnie narażone są osoby starsze oraz cierpiące na choroby przewlekłe. Mapowanie z uwzględnieniem czynników np. demograficznych pomaga w monitorowaniu najbardziej zagrożonych grup. Mapowanie zdolności reagowania – Mapuj obiekty, pracowników lub mieszkańców, zasoby medyczne, sprzęt, dobra i usługi, by zrozumieć i odpowiadać na bieżące i potencjalne konsekwencje COVID-19. Komunikacja za pomocą map – Używaj interaktywnych map i aplikacji (np. StoryMaps), aby szybko przedstawiać bieżącą sytuację.

Źródło: Esri Polska

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens