Objętość wykop/nasyp - nowe narzędzie w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową funkcjonalność, która pozwala wykonać analizy związane z planowaniem wykopów lub nasypów.

Narzędzie „Objętość wykop/nasyp” znajduje się w menu „Numeryczny Model Terenu”.  Pozwala ono wykonać analizę, wynikiem której jest wyliczenie objętości mas ziemnych planowanych robót oraz ich wizualizacja. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu wyników analiz do pliku tekstowego lub shapefile.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens