Taki mamy klimat, czyli mapa wędrówek ludzkości na przestrzeni 200 tysięcy lat

Obecnie jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, którym coraz trudniej zaprzeczyć. To dla człowieka jako gatunku nic nowego i uzależnienie od klimatu nie powinno być nam straszne – jak wynika z mapy „Odysei Ludzkości”, nasze migracje są od niego zależne od 200 tys. lat.

Prezentowana mapa pozwala nam zbadać wpływ warunków klimatycznych na nasze trasy migracyjne od ponad 200 000 lat. Tak szeroki zakres chronologiczny budzi pytanie o materiały źródłowe, mogące stanowić dowody na wędrówki ludów. Naukowcy opracowali zarys mapy dzięki wskazówkom zebranym z prac archeologicznych, warunków klimatycznych i materiału genetycznego zebranego ze skamielin.

Dzięki mapie możemy prześledzić ścieżki wędrówek ludzkości od początków w Afryce do rozprzestrzeniania się na 83% powierzchni globu. Wrażenie robią początkowe etapy rozwoju gatunku, kiedy byliśmy jedynie niewielkim punktem na terenie Afryki, a towarzyszył nam ciepły klimat ze zlodowaceniami jedynie na niewielkich fragmentach północy Ziemi. Później jednak mapa wyraźnie obrazuje przemieszczanie się człowieka ze wschodniej Afryki na jej południowe krańce na skutek rozrastania się pokrywy lodowej i globalnego ochłodzenia.

Nawigując paskiem z oznaczonymi latami możemy obserwować ekspansję ludzkości przez Afrykę, Europę i Azję aż po Amerykę, do której dostaliśmy się dzięki istniejącemu w okresie zlodowaceń pasowi lądu, łączącego dzisiejszą Syberię z Kanadą i Alaską.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens