Zapowiedź XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Fotogrametrii i Teledetekcji

W dniach 18-19 maja w Poznaniu odbędzie się XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotogrametrii i Teledetekcji organizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i przedstawienie wyników badań prowadzonych w zakresie szeroko pojętej teledetekcji. Metody teledetekcyjne odgrywają coraz większą rolę w badaniach środowiska przyrodniczego przekształcając się w integralne narzędzia badawcze dla wielu dziedzin naukowych. Wykorzystanie teledetekcji ułatwia zrozumienie funkcjonowania różnych ekosystemów w szerokim zakresie skal przestrzennych i czasowych. Jednak pomimo znacznego postępu w rozwoju metod teledetekcyjnych w ostatnich latach wciąż istnieje wiele obszarów badawczych i aplikacyjnych, w których potencjał teledetekcji nie został w pełni wykorzystany.

Podczas XXIV OKTiF zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji (prezentacja prac w postaci posteru), na najlepsze opracowanie wykonane z wykorzystaniem danych Projektu Copernicus, na najlepszy referat wygłoszony podczas Konferencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2020 r.

Szczegóły w Komunikacie nr 2.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens