Nowa odsłona portalu Jakość Powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprezentował nową odsłonę portalu „Jakość Powietrza”, gdzie wdrożone zostały rozwiązania optymalizujące i ułatwiające użytkownikowi korzystanie z poszczególnych modułów portalu.

Nowości, które zostały wprowadzone, to m.in.:

nowe funkcjonalności modułu Prognozy zanieczyszczeń powietrza pozwalające na szybsze i wygodniejsze przeglądanie prognoz jakości powietrza, w tym między innymi przyciski przy pasku czasu w mapach prognoz jednogodzinnych, za pomocą których użytkownicy mogą wybierać spośród trzech szybkości wyświetlania animacji, oraz okno odnośników pozwalające na łatwe przełączanie pomiędzy mapami prognoz wojewódzkich i krajowych. nowy moduł zawierający 16 podstron wojewódzkich, stanowiących kompleksowe źródło informacji dotyczących stanu jakości powietrza w poszczególnych województwach. Informacje prezentowane są w układzie korespondującym ze stroną główną portalu w postaci: mapy bieżących danych pomiarowych ze stacji zlokalizowanych na terenie województwa, mapy prognoz zanieczyszczeń dla województwa, mapy ostrzeżeń o przekroczeniach poziomu informowania i alarmowego na obszarze województwa, mapy stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych na terenie województwa, biblioteki zawierającej aktualne i archiwalne publikacje z zakresu monitoringu jakości powietrza dotyczące obszaru województwa, sekcję Aktualności dedykowaną dla poszczególnych województw, podstronę zawierającą niezbędne informacje i wzory wniosków w zakresie udostępnienia informacji o tle substancji w powietrzu.

Nowa odsłona portalu „Jakość Powietrza” pozwala na udostępnienie w jednym miejscu wszystkich informacji wytworzonych dotychczas w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz informacji wytwarzanych po 1 stycznia 2019 r. przez Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska. W dziale Publikacje dostępnym na każdej z 16 podstron wojewódzkich zostały zamieszczone wyniki rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza od 2004 roku, wojewódzkie Programy Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz inne opracowania z zakresu jakości powietrza odpowiednio dla każdego z województw. 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens