(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


13.12.2019 -- Oprogramowanie EWOPIS zintegrowane z rejestrem PESEL

 

Uruchomiona komunikacja znacząco ułatwia prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, co jednomyślnie potwierdzają powiaty, które już z niej korzystają (miński, koszaliński, wadowicki i miasto Chełm).
Aktualną mapę powiatów korzystających z funkcjonalności można zobaczyć w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie „Komunikacja systemu EGiB z PESEL”, w sekcji "Specjalistyczne informacje geodezyjne," w grupie „Stan informatyzacji powiatów”.
W najbliższym czasie funkcjonalności będą uruchomione także w innym oprogramowaniu, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif