23.12.2019 -- Specyfikacja usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Specyfikacja usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy specyfikację usług publikacji sieci uzbrojenia terenu (KIUT), przygotowaną przez zespół ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aktualnie do usługi KIUT są podłączone wszystkie usługi WMS z jednostek samorządowych prowadzących bazy danych o uzbrojeniu terenu, ale nie wszystkie udostępniają obraz w jednakowy sposób.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens