Szkicowanie w serwisie geoportal.gov.pl

Kolejna nowość w Geoportalu. Tym razem w serwisie dodano możliwość rysowania linii i figur.

Dostęp do funkcjonalności uruchamiany jest przez ikonę ołówka w menu narzędziowym. Narzędzie pozwala na rysowanie: punktów, odcinków, łamanych czy poligonów. Dodatkowo można dla narysowanych figur tworzyć bufory i dodawać etykiety. Całość można wydrukować wybierając z menu „Drukuj”.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens