EWOPIS z dostępem do rejestru PESEL

Program EWOPIS obsługuje wszystkie trzy funkcjonalności udostępnione poprzez usługę sieciową ZSiN związane z komunikacją z rejestrem PESEL.

W oprogramowaniu od wersji 7.12. wdrożona została usługa weryfikacji danych osoby fizycznej zgromadzonych w ewidencji ze zgodnością z rejestrem PESEL, wprowadzono pobieranie danych dotyczących osoby fizycznej takich jak np. imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości z rejestru PESEL wprost do zasobu ewidencji, oraz zaimplementowano możliwość przeszukania rejestru w celu określenia numeru PESEL dla wybranego podmiotu.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens