Usługa NMT GUGiK: wyznaczanie wysokości dla listy punktów

W usłudze NMT udostępnionej przez GUGiK dodano nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie wysokości dla listy punktów.

Jest to uzupełnienie podstawowej funkcji zwracającej wysokość dla pojedynczego punktu. Wywołanie usługi pozwoli zoptymalizować zapytania dla większej grupy punktów, bez konieczności wykonywania wielu zapytań elementarnych. 

Ze wszystkimi szczegółami funkcjonowania usługi można zapoznać się na stronie: https://services.gugik.gov.pl/nmt

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens