Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęto nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 5 000 km2.

W zakres nowo przyjętych danych (ilustracja powyżej) wchodzą:

dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m2 i 12 p/m2 (w zależności od obszaru opracowania), numeryczny model terenu w siatce 1,0 m, numeryczny model  pokrycia terenu w siatce 1,0 m i 0,5 m (w zależności od obszaru opracowania).

Dane pozyskano w 2019 roku w ramach środków budżetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowe dane są już widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl, a także korzystają z nich wszystkie usługi udostępniane przez GUGiK.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens