(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Główny Geodeta Kraju odpowiedział na skargę PTG

Główny Geodeta Kraju rozpatrzył skargę Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na działania Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przypomnijmy, że Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  w  dniu  31  lipca  2019 r. wysłał skargę do Wojewody Małopolskiego na Danutę Paluch pełniącą funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego Danuta Paluch, która wykonuje swoje zadania w imieniu wojewody, przekroczyła swoje ustawowe kompetencje oraz podjęła działania w stosunku do starosty nie mając ku temu legalnej podstawy prawnej.

W odpowiedzi Głównego Geodeta Kraju czytamy, że "zarzuty wniesione w skardze na działania Małopolskiego WINGiK są nieuzasadnione". Jednocześnie GGK informuje, że „w przypadku zagadnień niedostatecznie wyjaśnionych, skarżący może zwrócić się o uzupełnienie odpowiedzi na skargę”.

Zarząd PTG podjął już decyzję, że nie będzie występować o jakiekolwiek dodatkowe wyjaśnienia, gdyż zawarte uzasadnienie merytoryczne odnoszące się do przedstawionych zarzutów jest jasne, czytelne i jednoznaczne.

Więcej o sprawie na stronie PTG

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif