Służba geodezyjna spotkała się w Warszawie

Blisko 400 geodetów z całego kraju spotkało się w dniach 7- 8 października w Warszawie na zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Spotkaniu Służby Geodezyjnej.

W gronie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Geodetów Powiatowych oraz geodetów- pracowników administracji samorządowej i rządowej dyskutowano o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Omawiano między innymi:

wprowadzone i planowane zmiany w przepisach; propozycje zmian rozporządzenia w sprawie EGiB; wykorzystanie zasobów powiatowych do aktualizacji baz BDOT10K; stan i perspektywy rozwoju powiatowych usług sieciowych; informatyzację dostępu lokalnych systemów EGiB do rejestru EKW; znaczenie serwisu geoportal.gov.pl dla popularyzacji informacji przestrzennych; perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach; wykorzystanie CAPAP w administracji publicznej; wieloletni plan pozyskiwania i aktualizacji danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podczas spotkania przekazywano sobie również doświadczenia i dobre praktyki w realizacji zadań nałożonych na Służbę Geodezyjną.

Źródło: GUGiK

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens