(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


GUGiK udostępnia usługę do wyznaczania wysokości z NMT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił usługę sieciową służącą do wyznaczania wysokości na podstawie podanych współrzędnych XY.

Usługa obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski i bazuje na danych NMT (sitaka 1m x 1m) dostępnych w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Jest dostępna pod adresem http://services.gugik.gov.pl/nmt.

Współrzędne XY podajemy w układzie PUWG1992, a wysokość jest zwracana w układzie PL-KRON86-NH. Kolejne parametry usługi i nowe funkcjonalności będą dodawane sukcesywnie, o czym GUGiK poinformuje na bieżąco. Usługa już od dłuższego czasu jest wykorzystywana w serwisie www.geoportal.gov.pl do wyznaczania wysokości terenu dowolnego punktu wskazanego przez użytkownika.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif