(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Już wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

Małopolskie dołączyło do województw, w których wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Oznacza to również, że wszystkie jednostki samorządowe prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępniają już w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) podstawowe informacje o działkach ewidencyjnych, w tym numerach KW, które dają możliwość automatycznego przejścia do treści wybranej EKW.

Jak informuje GUGiK, następnym krokiem będzie usprawnienie komunikacji między EGiB a EKW oraz wzbogacenie jej o nowe funkcje. Jednocześnie GUGiK będzie kontynuował proces monitorowania wykorzystania usługi komunikacyjnej między ZSIN a EKW, która zanotowała we wrześniu 42,5 tys. wywołań.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif