(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Zbiory Wód Polskich w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego dołączono grupę usług sieciowych WMS pod nazwą „Wody Polskie”. Dane opublikowane zostały przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju ISOK.

Zbiory stanowią kompleksową informację z zakresu gospodarki wodnej w kraju, w tym: o ochronie przed powodzią i suszą, urządzeniach wodnych oraz zarządzaniu środowiskiem wodnym i dotyczą przykładowo:

Granic jednostek Wód Polskich Mapy Podziału Hydrograficznego Polski Obszarów Szczególnego Zagrożenia Powodzią Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Mapy ryzyka powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego Planów gospodarowania wodami Planów zarządzania ryzykiem powodziowym Systemu informacyjnego gospodarowania wodami Wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Usługi WMS Geoportalu Województwa Łódzkiego znajdziemy w Menu Plik, w narzędziu Dodaj mapę.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif