(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


01.10.2019 -- Śląskie – piętnaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 379 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2

Powiat wielicki jest jedyną jednostką samorządową prowadzącą ewidencję gruntów i budynków, która nie uruchomiła bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

We wrześniu wspomniana usługa zanotowała kolejne rekordowe wykorzystanie na poziomie 42,5 tys. wywołań. Statystyki wykorzystania bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW w poszczególnych miesiącach przedstawia załączony wykres.

3

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif