(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


09.10.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej – o stosowaniu obowiązujących przepisów i interpretacji zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Blisko 400 geodetów z całego kraju spotkało się 7- 8 października 2019 r. w Warszawie na zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Spotkaniu Służby Geodezyjnej. W gronie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw i Geodetów Powiatowych oraz geodetów- pracowników administracji samorządowej i rządowej dyskutowano o sprawach istotnych dla realizacji bieżących zadań tych jednostek.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif