(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


10.10.2019 -- Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

1 

Oznacza to również, że wszystkie jednostki samorządowe prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępniają już w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) podstawowe informacje o działkach ewidencyjnych, w tym numerach KW, które dają możliwość automatycznego przejścia do treści wybranej EKW.

2 

Następnym krokiem będzie usprawnienie komunikacji między EGiB a EKW oraz wzbogacenie jej o nowe funkcje. Jednocześnie GUGiK będzie kontynuował proces monitorowania wykorzystania usługi komunikacyjnej między ZSIN a EKW, która zanotowała we wrześniu 42,5 tys. wywołań.

3

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif