03.09.2019 -- Kolejne tereny zamknięte w Geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

W sprawie składania wniosków i odbioru
materiałów udostępnianych z Centralnego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
siedziba przy ul. Jana Olbrachta 94B,
01-102 Warszawa

Główny Geodeta Kraju - tel. +48 22 56 31 444
Zastępca Głównego Geodety Kraju - tel. +48 22 56 31 455
Dyrektor Generalny - tel. +48 22 56 31 333

gugik@gugik.gov.pl

Informacje dot. korespondencji wpływającej do Urzędu:
tel. +48 22 563 13 79

Informacje dot. uprawnień zawodowych:
tel. +48 22 56 31 310
tel. +48 22 56 31 308

Informacje dot. Geoportalu:
tel. +48 (22) 563 14 14

Problemy techniczne związane z Geoportalem i systemami dziedzinowymi:
tel. +48 (58) 773 79 91 - dostępny całodobowo
service.desk@gugik.gov.pl

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens