05.09.2019 -- Pierwsze obrady nowo powołanej Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Obrady otworzył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski. Następnie wręczył powołania Członkom Rady, w skład której zostali powołani:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński – przewodniczący PRGiKdr hab. Joanna Bac-Bronowiczdr inż. Krzysztof Bakuładr inż. Robert Bauermgr inż. Jerzy Biegalskiprof. dr hab. inż. Elżbieta Bieleckaprof. dr hab. inż. Janusz Boguszmgr. inż. Krzysztof Borysprof. dr hab. inż.   Jarosław Bosymgr. inż. Aleksander Danielskidr hab. inż. Paweł Hanusmgr. inż. Robert Kowalczykmgr. inż. Krzysztof Lichończakmgr. inżJacek Łaguzdr inż. Robert Łuczyńskiprof. dr hab. Alina Maciejewskamgr. inż. Zbigniew Malinowskimgr. inż. Jolanta Orlińskamgr. inż. Dorota Pawłowska-Baszakdr hab. Ludmiła Pietrzak inż. Robert Rachwałdr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewiołainż. Krzysztof Szczepanikpłk mgr inż Krzysztof ŚLUSARZdr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelnidr hab. Paweł Wielgoszprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek.

Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, który omówił główne zdania Rady oraz przedstawił dwa projekty uchwał: wyboru wiceprzewodniczących Rady oraz przyjęcia planu pracy Rady na rok 2019 r.

W wyniku głosowania na wiceprzewodniczących Rady, wybrani zostali: Pan dr hab. Paweł Hanus i Pan dr inż. Krzysztof Bakuła.

Następnie Główny Geodeta Kraju przedstawił prezentację na temat „Aktualne działania GGK w obszarze geodezji i kartografii” w której m.in. przedstawił zagadnienia związane z działaniami w kierunku zmiany postrzegania geodezji w społeczeństwie oraz popularyzacji danych przestrzennych i rozwoju serwisu geoportal.gov.pl.

W trakcie obrad dyskusji został poddany projekt drugiej uchwały na temat planu pracy Rady na rok 2019. W wyniku głosowania plan pracy Rady na 2019 r. uzyskał postać:

Analizę przepisów regulujących funkcjonowanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zawodu geodety w obliczu bieżących i przyszłych zadań.Zainicjowanie prac Rady na rok 2020.

Kolejne Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej planowane są na 20 listopada 2019 r.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens