10.09.2019 -- Dolnośląskie – dwunaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziły 373 powiaty przedstawione na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 7 powiatów przedstawionych w załączonej tabeli

3 

Uruchomienie omawianej funkcjonalności w powiecie jest także równoważne z udostępnieniem w ZSIN podstawowych informacji o działkach ewidencyjnych, w tym numerów KW, które dają możliwość automatycznego przejścia do treści wybranej EKW. Przykład działania takiej komunikacji przedstawiony został na załączonej ilustracji.

4

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens