13.09.2019 -- Zespół ds. zobrazowań lotniczych i satelitarnych został rozwiązany

Zespół ekspertów został powołany 4 lipca 2018 r. a jego celem było opracowanie podstawowych założeń do projektu nowelizacji tego rozporządzenia, której głównym celem jest umożliwienie stosowania nowych technologii fotogrametrycznych, przy uwzględnieniu poniższych założeń:

Położenie nacisku na kluczowe parametry danych jakie muszą zostać zapewnione aby mogły zasilić bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu.Wyeliminowanie zbędnych, z punktu widzenia użytkownika końcowego, elementów wpływających na wydłużenie procesu produkcyjnego oraz w sposób nieuzasadniony podwyższających koszty opracowania.Zapewnienie standaryzacji oraz określenie jednoznacznych norm jakościowych dla danych zasilających ww. bazy danych.Odejście od zapisów ingerujących w proces produkcyjny po stronie wykonawczej skupiając się jedynie na parametrach końcowych danych zasilających ww. bazy danych.Zapewnienie uniwersalności technologicznej poprzez odejście od parametryzowania narzędzi możliwych do wykorzystywania w procesie pozyskiwania danych.

1 

Prace legislacyjne prowadzone są dalej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a przewidywany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia według planu prac legislacyjnych to IV kwartał 2019 r. Dzisiaj także członkom zespołu zostały wysłane przez GGK indywidualne podziękowania, a  jednocześnie z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom zespołu za twórczy wkład w uzyskane efekty.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens