18.09.2019 -- Mazowieckie – trzynaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 376 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

1

2 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje 4 jednostek samorządowych przedstawionych w załączonej tabeli

3 

Od 1 do 18 września wspomniana usługa wykorzystana została już 19,6 tys. razy, a prognozowana liczba wywołań na koniec września wynosi ponad 33 tys. Oznacza to, że funkcjonalność ta odnotowuje kolejny istotny wzrost zainteresowania. Statystyki wykorzystania bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW przedstawia załączony wykres.

4 

Powiatami które najczęściej wykorzystują udostępniona komunikację są: toruński (woj. kujawsko-pomorskie), tomaszowski (woj. lubelskie) i starogardzki (woj. pomorskie). Na załączonych wykresach przedstawiono średnią dzienną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach w okresie od lipca br. (początek monitorowania wykorzystania usługi) oraz we wrześniu br.

5

6

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens