Lokalizacja miejskich kamer w stołecznym geoportalu

W serwisie mapowym Warszawy opublikowano nową warstwę - kamer miejskiego systemu monitoringu.

Prezentowane dane zawierają informacje o lokalizacji kamer miejskiego systemu monitoringu wizyjnego administrowanego przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (www.zosm.pl). Większość z kamer jest obsługiwana przez całą dobę przez operatorów w centrach oglądowych, których zadaniem jest reagowanie na zdarzenia w polu obserwacji i powiadamianie odpowiednich służb. Obraz z kamer jest rejestrowany i przechowywany przez 30 dni.

Publikacja danych ma na celu zwiększenie transparentności wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego jako elementu poprawy bezpieczeństwa miasta.

Mapa dostępna jest w serwisie "Warszawa Dzisiaj" w katalogu „Bezpieczeństwo”.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens