(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Aktualizacja C-GEO

W ramach aktualizacji C-GEO z 23 sierpnia 2019 r. udostępniono w programie kilkanaście nowych funkcjonalności.

Jedną z nich jest automatyczne tworzenie relacji obiektów mapy zasadniczej z punktami wysokościowymi. Większość, a właściwie wszystkie znane aplikacje do prowadzenia i aktualizacji tych baz danych wymagają od użytkownika „ręcznego” tworzenia takich relacji. W C-GEO przyjęto, że takie relacje powinny być generowane automatycznie na podstawie analiz przestrzennych z uwzględnieniem uwarunkowań określonych w rozporządzeniach, bez konieczności angażowania w ten proces operatora programu.

W czerwcowej aktualizacji C-GEO dodaliśmy nowy pasek narzędziowy – Usługi sieciowe z serwisami WMS, usługami Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, Uzbrojenia Terenu, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, usługą lokalizacji działki katastralnej (ULDK) i innymi.  Jednocześnie w czerwcu 2019 r. GUGiK udostępnił kolejną usługę związaną z ULDK: ułatwiającą odszukanie działki po podaniu obrębu i jej numeru (a nie całego identyfikatora jak dotąd).

Ta nowa usługa sieciowa została także wprowadzona do C-GEO w sierpniowej aktualizacji. W tym celu udostępniliśmy słownik obrębów wbudowany w C-GEO, dzięki temu nie ma możliwości wprowadzenia błędnej nazwy obrębu. Po wybraniu obrębu i numeru działki, wysyłane jest zapytanie sieciowe i w odpowiedzi uzyskujemy informację o znalezionej lub znalezionych działkach z podaniem ich pełnego identyfikatora, powiatu, gminy i obrębu z bazy TERYT. Następnie można wczytać do mapy granice znalezionej działki, a do bazy danych związanej z tą geometrią zostanie zapisany pełny identyfikator odnalezionej działki. Funkcja ta zdecydowanie upraszcza odszukanie lokalizacji np. inwestycji, otoczenia pracy geodezyjnej, itd.

Kolejną nową, ale od dawna oczekiwaną funkcjonalnością jest mechanizm obliczania w locie powierzchni 3D (matematycznej i z uwzględnieniem redukcji odwzorowawczych) dla obiektów powierzchniowych opartych o punkty ze współrzędnymi XYH.

Algorytm tego obliczenia bazuje na automatycznym generowaniu modelu TIN (siatki trójkątów) i jest wykorzystany w różnych funkcjach programu:

w oknie informacji o wybranym obiekcie (prawy klawisz myszki lub CTRL-I - Informacja), w raporcie o obiekcie generowanym w edytorze obiektów (funkcja "Co drukować"), w oknie bazy danych dla obiektów (funkcja obliczania powierzchni 3D), w raporcie z właściwości warstw w Legendzie (statystyka warstw zawierająca np. liczbę obiektów, sumę ich długości, powierzchnie płaskie i przestrzenne).

Funkcja liczenia powierzchni 3D przydatna jest np. do określenia powierzchni zasiewu, koszenia, umocnień skarp, itp.

Wszystkie zmiany w programie opisane są na stronie firmy Softline

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif