(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Kolejny przetarg na cyfryzację danych pzgik w ramach projektu ASI

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił przetarg na cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia to blisko 5,8 mln zł.

Zamówienie ogłoszono w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego - tura VI.

Prace polegające na cyfryzacji danych pzgik szczebla powiatowego:

Modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w tym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych i użytków gruntowych do obowiązujących przepisów prawa. Modernizacji/przeliczeniu geodezyjnej osnowy wysokościowej. Utworzeniu zbiorów danych przestrzennych i opisowych: Cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej. Wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych w Powiatach zmodyfikowanych zbiorów danych baz: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia brutto wynosi: 5 794 140,00 zł.

Podział zamówienia na 9 części:

Powiat radomski, miasto Iłża, modernizacja EGiB. Powiat radomski, modernizacja osnowy wysokościowej. Powiat radomski, skanowanie. Powiat szydłowiecki, gmina Chlewiska, modernizacja EGIB. Powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec, modernizacja EGIB. Powiat szydłowiecki, przeliczenie osnowy wysokościowej. Powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska, modernizacja EGIB, tworzenie BDOT500 i GESUT. Powiat żyrardowski, gmina Radziejowice, modernizacja EGIB, tworzenie BDOT500 i GESUT. Powiat żyrardowski, gmina Wiskitki, modernizacja EGIB.

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.

Termin składania ofert mija 1 października 2019 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif