(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Mobile Alert – aplikacja do zgłaszania incydentów

Firmy Hexagon prezentuje bezpłatną aplikację na smartfony Mobile Alert, która pozwala każdemu w intuicyjny sposób zgłaszać incydenty związane z funkcjonowaniem miasta, gminy czy społeczności.

Zastosowania crowdsourcing’u w przestrzeni publicznej w celu gromadzenia danych o infrastrukturze miejskiej szybko zyskują na popularności. Od dawna w wielu krajach na świecie, również w Polsce, władze państwowe różnego szczebla szukają efektywnych sposobów włączenia obywateli, społeczności lokalnej, wspólnot w procesy podejmowania decyzji w sferze publicznej. Podczas gdy organizacje czerpią korzyści z pozyskiwanych przez obywateli danych, mieszkańcy mają poczucie współuczestnictwa w procesie sprawowania władzy, podejmowania decyzji, współzarządzania czy współdziałania na rzecz realizacji zadań publicznych. Dziś niemal każdy posiada podłączony do sieci smartfon wyposażony w odbiornik GPS, rejestrujący lokalizację z dokładnością do kilku metrów oraz aparat fotograficzny. Dzięki aplikacji firmy Hexagon i wiedzy na temat swojego otoczenia każdy może użyć telefonu do zgłaszania odpowiednim służbom nieprawidłowości i zdarzeń w otaczającej go przestrzeni. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiększania poziomu e-partycypacji obywateli jest niezwykle istotnym składnikiem budowy Smart City oraz ogólniej – społeczeństwa obywatelskiego.

Mobile Alert to oparta o chmurę obliczeniową platforma umożliwiająca dostarczanie subskrybentom, takim jak władze samorządowe czy zarządcy infrastruktury komunalnej, informacji zbieranych przez użytkowników przy pomocy aplikacji mobilnej (tzw. crowdsourcing obywatelski). Aplikacja mobilna jest nieodpłatna, dostępna dla każdego, a do jej uruchomienia wystarczy dowolny smartfon. Dzięki jej funkcjonalności obywatele mogą w intuicyjny sposób wysyłać lokalizację, informacje tekstowe i zdjęcia dotyczące stanu lokalnej infrastruktury. Subskrybenci natychmiast otrzymują informacje w postaci maila lub za pomocą usług sieciowych OGC.

Podstawowym sposobem wykorzystania Mobile Alert jest raportowanie incydentów związanych z infrastrukturą miejską takich jak: akty wandalizmu, nielegalne składowanie odpadów, niewystarczająco oświetlone chodniki, dziury w jezdni, zepsuta sygnalizacja, itp. Aby zwiększyć poczucie włączenia obywateli w procesy związane z utrzymaniem swojego miasta subskrybenci mogą informować ich o aktualnym statusie zgłoszonego incydentu lub poprosić o dodatkowe informacje. Dodatkowo Mobile Alert wyposażony jest w portal umożliwiający zbiorcze analizowanie zgłoszonych incydentów na interaktywnej mapie. Funkcjonalność ta pozwala na wyciąganie dodatkowych wniosków na podstawie przestrzennej koncentracji incydentów danej kategorii.

Poza możliwością zgłaszania i obsługi incydentów, Mobile Alert może zostać wykorzystany do innych procesów wymagających zaangażowania obywateli, na przykład związanych z decyzjami dotyczącymi drobnych inwestycji o charakterze publicznym (lokalizacja placu zabaw, nowego chodnika, itp.) lub też konkursu fotograficznego, którego wynikiem może być baza zdjęć wybranych elementów infrastruktury. Łatwe dostosowanie Mobile Alert do różnego rodzaju crowdsourcing’u umożliwia władzom zwiększenie obywatelskiego poczucia partycypacji społecznej, a także zapewnia bardzo efektywne gromadzenie danych na temat przestrzeni.

Hexagon zaprasza na bezpłatne szkolenie internetowe, które odbędzie się 03 września 2019, o godz. 10:00. Więcej informacji na stronie Mobile Alert.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif