(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


02.09.2019 -- Kolejowe tereny zamknięte w Geoportalu

Warstwa powstała przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i będzie na bieżąco aktualizowana. Źródłowa informacja o terenach zamkniętych pochodzi z usług WMS, której adres jest widoczny we właściwościach warstwy. Usługa może być podłączona samodzielnie w dowolnym portalu mapowym lub oprogramowaniu desktopowym (QGIS, ArcGIS, itp.).

Informacje o terenach zamkniętych są istotne m.in. dla planowania i realizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Wraz z utworzeniem sekcji „Dane specjalistyczne” przeniesiono do niej funkcjonująca wcześniej warstwę „Monitoring i prognoza warunków glebowych”

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif