Gaz-System zamawia dane fotogrametryczne

Firma Gaz-System ogłosiła przetarg na pozyskanie danych fotogrametrycznych na potrzeby Systemu Paszportyzacji oraz kontroli tras gazociągów.

Zamówienie dotyczy pozyskania danych dla całej sieci gazociągów Gaz-System o długości około 11,6 tys. kilometrów i obejmuje:

pionowe zdjęcia lotnicze z pikselem nie gorszym niż 5 cm, ortofotomapę dla pasa terenu o szerokości minimum 500 metrów wzdłuż osi gazociągu, pozyskanie danych z lotniczego skanowania laserowego dla pasa o szerokości 350 metrów z gęstością 7 pkt/m kw.

Prace mają zostać wykonane do połowy grudnia 2020 r.

Termin składania ofert mija 6 września 2019 r.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif
color_lens