(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


07.08.2019 -- Dolnośląskie - wszystkie powiaty z województwa publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Dolnośląskie to już dziesiąte województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu aktualnie udostępnia już 349 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Do osiągnięcia pełnego pokrycia kraju informacjami o uzbrojeniu terenu, pozostało do włączenia już tylko 31 powiatów. Procentowy udział powiatów udostępniających dane o uzbrojeniu terenu w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif