(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Minister odpowiada na list PTG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego otrzymał odpowiedź na list otwarty skierowany do premiera w sprawie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Pod koniec czerwca Zarząd PTG wysłał list, w którym wyrażono sprzeciw wobec projektowanym zmianom w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz krytykę sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji publicznych przez Głównego Geodetę Kraju.

Teraz PTG na swojej stronie publikuje odpowiedź.

Z listu, pod którym podpisał się Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wynika, że resort oczekuje wspólnego stanowiska wszystkich organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze geodezji i kartografii jako warunku koniecznego do ewentualnej dalszej merytorycznej dyskusji na temat projektu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif