(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 października 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

 Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju zostaną przyznane w następujących kategoriach:

prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek, prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek, rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek, krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki, innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

W Konkursie mogą uczestniczyć obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce obronili prace lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Szczegóły dotyczące konkursu

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif