(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


Powstanie baza danych GIS z klasztorami

Katolicki Uniwersytet Lubelski ogłosił przetarg na dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.”

Zamówienie obejmuje opracowanie wstępnej koncepcji merytorycznej portalu, wykonanie przestrzennej bazy danych klasztorów i portalu map w Internecie w formie systemu GIS oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego. Baza ma być gotowa do września 2022 roku.

Termin składania ofert mija 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif