(c) Geodezja24.pl, GeodezjaPolska.pl 2005-2019


05.07.2019 -- Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

O korzyściach płynących z takiej komunikacji, GUGiK informował 4 kwietnia 2019 r. Załączona mapa przedstawia stan wdrożeń omawianej funkcjonalności na dzień 3 lipca 2019 r. 

1 

Z rozmieszczenia powiatów na załączonej mapie wynika, że z komunikacji EGiB z EKW korzystają przede wszystkim powiaty z województw położonych w wschodniej i centralnej części Polski ( podkarpackie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie). Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności występuje w województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim, czyli województw zlokalizowanych na południu i zachodzie Polski. Procentowy udział powiatów korzystających z bezpośredniej komunikacji między EGiB a EKW w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

2 

Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest już we wszystkich znaczących systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków t.j: Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, EGBV, e-property. Dalej wymaganej komunikacji nie wprowadzono w systemach ERGO firmy Comarch oraz Kataster OnLine firmy Intergraph.

 

Komentarze (0)

Nie ma loginu
gif